Liz Venom
Sn-icon-ig Sn-icon-fb Sn-icon-tw

9925 82 ave
Edmonton ALBERTA T6E 1Z1
Canada
780-760-1950


Aussie born tattoo artist and owner of Bombshell Tattoo Galerie in Edmonton, Alberta, Canada.

Tattooing since mid 2011


SAVING...